Oct 29,2021

Dora Puljić - volontersko iskustvo

Oct 29,2021

Dora Puljić - volontersko iskustvo

Otkako sam upisala fakultet u meni se javila ogromna želja posjetiti Afriku i otkriti dio njihove kulture i tradicije, a nakon nekoliko godina odgađanja sam odlučila da je vrijeme da taj san pretočim u zbilju.

Dora Puljić - volontersko iskustvo