Kumstvo

Kumstvo

 

Projekt "Kumstvo" povezuje kumove iz Hrvatske s djecom iz Tanzanije koja žive u iznimno lošim uvjetima, potječu iz mnogobrojnih i siromašnih obitelji ili su siročad. Kumovi doniraju sredstva potrebna za školovanje djeteta, te mu na taj način osiguravaju bolju budućnost.

 

Školovati je moguće djecu vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te studente viših škola i fakulteta. Školska godina u Tanzaniji i Keniji poklapa se s kalendarskom - prvo polugodište traje od siječnja do lipnja, a drugo od srpnja do prosinca.

Kumovi koji financiraju školovanje đaka u osnovnoj, srednjoj ili višim školama, godišnje doniraju 140 eura, što je moguće platiti u dva navrata, početkom svakog polugodišta ili u tijekom cijele godine u mjesečnim iznosima. Također, postoji opcija da djetetu pokrijete i trošak prehrane u iznosu od 70 eura godišnje. Kuma/kum odlučuje hoće li će svojom donacijom pokriti trošak školovanja ili prehrane ili oboje.

U sklopu projekta moguće je školovati i najmlađe, tj. mališane koji pohađaju vrtić. Kumovi koji financiraju školovanje djeteta u vrtiću i maloj školi, godišnje doniraju 105 eura, što je također moguće platiti u dva navrata, početkom siječnja i srpnja ili kao mjesečne iznose.

Za dijete u vrtiću moguće je također platiti i prehranu u vrtiću, što je ponovo 105 eura godišnje. Kuma/kum odlučuje hoće li će svojom donacijom pokriti trošak školovanja ili prehrane ili oboje.

 

Dodatne napomene:

Učenicima koji prelaze iz male škole u osnovnu školu školarina se povećava sa 105 eura na 140 eura.

U pojedinim školama učenicima koji pohađaju drugi, četvrti i sedmi razred osnove škole, te drugi i četvrti razred srednje škole, uvećava se školarina za iznos probnih ispita mature. O tom povećanju kumove obavještavamo putem maila.

 

Važno:

Glavni dio iznosa kumstva ide na plaćanje školarine kumčeta, a samo manji dio za logističke troškove: naknada za voditelja projekta, troškovi smještaja i prehrane volontera koji odrađuju projekt na terenu, naknade za pomagače (prevoditelje, učitelje..), naknade za bankovne inozemne transakcije te vođenja računa za projekt "Kumstva" u Hrvatskoj i Tanzaniji, kupnju povremenih poklona za djecu, slanje poklona koju kumčad pošalje kumovima, ostali troškovi (telefon, poštanske usluge, fotokopiranje, printanje...).

 

Ako želite postati kuma/kum djetetu iz Tanzanije molimo vas da učinite kako slijedi:

svoju nakanu potvrdite na mail:

kolajna.ljubavi@gmail.com

kako biste što prije dobili sve podatke o djetetu nakon primitka potvrde i detalja o djetetu, izvršite uplatu navedenog iznosa na:

Udruga "Kolajna ljubavi", K. Branimira 3, 21260 Imotski

Broj žiro računa: HR50 2340 0091 5106 6326 4

Opis plaćanja: Kumstvo-ID_KUMSTVA

Poziv na broj primatelja: ID_KUMSTVA ID_KUMSTVA je broj koji ćete dobiti kada vam pošaljemo podatke o djetetu.

Ljubazno vas molimo da ne uplaćujete novce za kumstvo dok ne dobijete naš odgovor. Nakon što izvršite uplatu, u roku nekoliko dana ćete dobiti potvrdu s naše email adrese da je uplata evidentirana. Ako ne dobijete email potvrdu ili navedeni iznos ne bude točan, molimo da nas odmah kontaktirate kako bismo uklonili moguće pogreške. Ako kumovi uplate iznos veći od 140 eura - višak novca se iskoristiti za održavanje sirotišta. Ako kum najkasnije do 1.4. ne plati školarinu za 1. semestar (koja se inače plaća do 15.1.), djetetu tražimo novog kuma, osobito ako kum ne obavijesti udrugu o nemogućnosti daljnje pomoći putem ovog projekta, a udruga ga je pokušala telefonski ili mailom (bezuspješno) kontaktirati.


POSTANITE KUMOVI keyboard_arrow_right