Kumstvo

Kumstvo

Projekt "Kumstvo" povezuje kumove iz Hrvatske s djecom iz Tanzanije koja žive u iznimno lošim uvjetima, potječu iz mnogobrojnih i siromašnih obitelji ili su siročad. Kumovi doniraju sredstva potrebna za školovanje djeteta, te mu na taj način osiguravaju bolju budućnost.

 

Školovati je moguće djecu vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te studente viših škola i fakulteta. Školska godina u Tanzaniji poklapa se s kalendarskom - prvo polugodište traje od siječnja do lipnja, a drugo od srpnja do prosinca.

Kumovi koji financiraju školovanje đaka u osnovnoj, srednjoj ili višim školama, godišnje doniraju 140 eura, što je moguće platiti u dva navrata, početkom svakog polugodišta. U sklopu projekta moguće je školovati i najmlađe mališane. Kumovi koji financiraju školovanje djeteta u vrtiću i maloj školi, godišnje doniraju 105 eura, što je također moguće platiti u dva navrata, početkom siječnja i srpnja. Moguće je također platiti djeci u vrtiću prehranu, što je ponovo 105 eura godišnje. Također, postoji opcija plaćanja djeci prehrane u iznosu od 70 eura godišnje. Od ovog iznosa, dio ide na plaćanje same školarine kumčeta, a manji dio za logističke troškove: naknada za voditelja projekta, putni troškovi te troškovi smještaja i prehrane volontera koji odrađuju projekt, naknade za pomagače (prevoditelje, učitelje..) na terenu, naknade za bankovne inozemne transakcije te vođenja računa za projekt "Kumstva" u Hrvatskoj i Tanzaniji, kupnju poklona za kumčad koja ne dobiju poklon, slanje poklona kumovima koju im kumčad pošalje, ostali troškovi (telefon, poštanske usluge, fotokopiranje, printanje, skeniranje).

 

Ukoliko želite postati kum djetetu iz Tanzanije molimo vas da učinite kako slijedi:

svoju nakanu potvrdite na mail:

kolajna.ljubavi@gmail.com

kako biste što prije dobili sve podatke o djetetu nakon primitka potvrde i detalja o djetetu, izvršite uplatu navedenog iznosa na:

Udruga "Kolajna ljubavi", K. Branimira 3, 21260 Imotski

Broj žiro računa: HR50 2340 0091 5106 6326 4

Opis plaćanja: Kumstvo-ID_KUMSTVA

Poziv na broj primatelja: ID_KUMSTVA ID_KUMSTVA je broj koji ćete dobiti kada vam pošaljemo podatke o djetetu.

Ljubazno vas molimo da ne uplaćujete novce za kumstvo dok ne dobijete naš odgovor. Nakon što izvršite svoju uplatu, u roku nekoliko dana ćete dobiti potvrdu s naše email adrese da je uplata evidentirana. Ukoliko ne dobijete email potvrdu ili navedeni iznos ne bude točan, molimo da nas odmah kontaktirate kako bismo uklonili moguće pogreške. Ukoliko kumovi uplate iznos veći do 140 eura - višak novca će se koristiti za održavanje sirotišta i naknade za bankovne transakcije . Ukoliko kum najkasnije do 1.4. ne plati školarinu za 1. semestar (koja se inače plaća do 15.1.), djetetu tražimo novog kuma, osobito ako kum ne obavijesti udrugu o nemogućnosti daljnje pomoći putem ovog projekta, a udruga ga je pokušala telefonski ili mailom (bezuspješno) kontaktirati.


POSTANITE KUMOVI keyboard_arrow_right