Jan 21,2021

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA VELJAČU 2021

Jan 21,2021

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA VELJAČU 2021

Kalendar aktivnosti Društvenog centra "Laurentius". Donosimo vam kalendar aktivnosti Društvenog doma Laurentius za veljaču 2021. Nastavljaju se radovi na adaptaciji prostora u Općini Lovreć i priprema aktivnosti koje će se odvijati u Društvenom domu Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge "Kolajna ljubavi".