Sep 10,2021

Istraživanje kvalitete života u Imotskoj krajini

Sep 10,2021

Istraživanje kvalitete života u Imotskoj krajini

Istraživanje o kvaliteti života i zadovoljstvu društvenim sadržajem građana na području Imotske krajine objavljeno u sklopu projekta Društvenog centra Laurentius. Objavljujemo rezultate ankete koju je za ovo istraživanje provela sociologinja Antonia Popić. Istraživanje društvenih potreba građana Imotske krajine provedeno je u sklopu elementa projekta Osmišljavanje, razvijanje i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja javnim prostorima u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini. U istraživanju, koje je sufinancirala Europska unija, sudjelovalo je 120 građana putem internetske ankete i 22 građana kroz dvije fokus grupe. Počelo je u prosincu 2020. i trajalo do svibnja 2021. Ovdje su izvatci iz istraživanja, a originalne rezultate možete pogledati na web stranici www.laurentius.com.hr (https://laurentius.com.hr/2021/07/ 13/rezultati-istrazivanja-o-društvenim-potrebama-gradana-i -gradanki-na-podrucju-imotske-krajine /) Građani su se odazvali na nekoliko tema, a rezultati su sljedeći: ZADOVOLJSTVO OBJEKTIMA - rezultati istraživanja pokazali su visoku razinu nezadovoljstva građana društvenim sadržajima u Imotskoj krajini. 44,2% građana ukazuje na visoku prisutnost nezadovoljstva dostupnošću kulturnih sadržaja, a polovica sudionika, njih 51,7% je nezadovoljno ili potpuno nezadovoljno dostupnošću obrazovnih sadržaja u njihovoj lokalnoj sredini. PREDANOST ZAJEDNICI - istraživanjem su ispitani uglavnom mladi i sredovječni stanovnici. Na pitanje razmišljaju li o odlasku iz mjesta stanovanja, njih 39% odgovorilo je potvrdno. 14% sudionika koji razmišljaju o emigriranju ovu opciju smatra trajnim izborom, dok preostalih 25% sudionika želi se privremeno iseliti i vratiti u mjesto stanovanja u dogledno vrijeme. Gotovo dvije trećine sudionika, njih 61% ne planira se iseliti s područja Imotske krajine. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA ZAJEDNICE - značajno visok postotak sudionika, njih 93% podržalo je tvrdnju da im je važno ili vrlo važno poboljšati kvalitetu života u svojoj lokalnoj zajednici. No, unatoč iskazanoj volji za društvenim aktivizmom, iznenađuje da tek trećina sudionika ima iskustvo volontiranja u nekoj od organizacija civilnog društva. VOLONTERSKE AKCIJE - najveći interes za volonterski angažman kroz pokretanje akcije ispitanici su pokazali za humanitarnu akciju prikupljanja priloga i uređenja lokacije u prirodi. PERSPEKTIVA „DRUŠTVENOG CENTRA LAURENTIUS“ – budući da se Imotska krajina prostire na velikom prostoru, centar je prikladan prostor za povezivanje stanovništva i njihovo sudjelovanje u edukativnim, interaktivnim i zabavnim sadržajima, kreiranim prema interesima stanovnika. U sklopu istraživanja ispitani su stavovi o Društvenom domu Laurentius i načinu na koji će utjecati na kvalitetu života stanovnika Imotske krajine. Tako se čak 85% sudionika slaže s tvrdnjom da će Društveni dom podići kvalitetu života štićenika.