Jun 06,2022

Kolajna na Danima udruga 2022.

Jun 06,2022

Kolajna na Danima udruga 2022.

Sudjelovali smo na Danima otvorenih vrata udruga 2022. Na našem promotivnom štandu u Lovreću informirali smo zainteresiranu javnost o našim aktivnostima i projektima. Malim koracima radimo na vidljivosti naše udruge, a i povećanju integriteta udruga u Hrvatskoj.