Sep 03,2018

Our Antonia on Dnevnik NOVE TV

Sep 03,2018

Our Antonia on Dnevnik NOVE TV

Kao predstavnica naše nevladine udruge Niz ljubavi i dobitnica edukacija za EU fondove, naša Antonia je bila u najgledanijoj informativnoj emisiji Dnevnik.