Nov 22,2018

Volontiranje s djecom s posebnim potrebama

Nov 22,2018

Volontiranje s djecom s posebnim potrebama

Volonteri Kolajne volontiraju s djecom s posebnim potrebama u zagrebačkim centrima.