Nov 23,2020

Društveni centar Laurentius

Nov 23,2020

Društveni centar Laurentius

Udruga Kolajna ljubavi dobila je novi projekt sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Udruga "Kolajna ljubavi" pobijedila je na EU projektu "Društveni centar Laurentius" u suradnji s općinom Lovreć i partnerskim udrugama Zavičajna eko udruga "Ričice", kulturno umjetnička udruga "Ujević", Centar za održivi razvoj Imotski "IMO-info i kulturni udruga mladih „KUM PROLOŽAC“ s ciljem revitalizacije mjesne zajednice Imotske krajine kroz korištenje javne površine kao prvog društvenog centra na ovom području. Projekt će trajati dvije godine od 2.11.2020.-2.11.2022. sufinancira Europski socijalni fond. Ciljevi projekta su: 1. Unaprijediti suradnju OKP-a i lokalne zajednice na području Imotske krajine korištenjem javnog prostora u funkciji društvenog centra. 2. Revitalizirati mjesnu zajednicu Imotske krajine kroz provedbu zajedničkih programa organizacija civilnog društva i općina u društvenom domu. 3. Unaprijediti kapacitete Udruge „Kolajne ljubavi“ za provedbu projekta. Uskoro će se održati konferencija o čemu ćemo vas obavijestiti putem naše web i Facebook stranice. Društveni centar "Laurentius" kasnije će imati svoju web-stranicu i Facebook stranicu na kojoj ćete moći redovito pratiti naše aktivnosti, a u njemu će sudjelovati svi građani Imotske krajine.