Ruka podrške i Ruka čiste podrške

Ruka podrške i Ruka čiste podrške

Kolajna ljubavi je u 2024. godini u Hrvatskoj provela i uspješno završila dva velika humanitarna projekta pod nazivima - Ruka podrške i Ruka čiste podrške.

 

Oba projekta bila su namijenjena obiteljima iznimno niskog životnog standarda koji žive na području Imotske krajine. Kroz prvi se dijelila hrana, kroz drugi higijena, a u sklopu oba projekta organiziran je i niz kvalitetnih radionica za djecu i odrasle, s temama korisnim za svakodnevni život. Na nekima su sudionici imali priliku izrađivati prirodnu kozmetiku te sredstva za čišćenje domaćinstva.

Iznimno smo sretni da su pripremljeni paketi namirnica i higijene stigli u ruke stanovnika kojima je takva pomoć od velikog značaja za zadovoljenje osnovnih životnih potreba. 

 

Oba projekta financirana su Fondom europske pomoći za najpotrebitije (FEAD):

Ruka čiste podrške u iznosu od 265.210,00 eura (1.998.224,75 kuna), a Ruka podrške 3.607.031,84 kuna.

Tijekom realizacije uvidjeli smo da je potreba za ovakvim projektima velika te ćemo i dalje nastaviti aplicirati na slične projekte.