Jan 05,2021

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SIJEČANJ 2021

Jan 05,2021

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SIJEČANJ 2021

Objavljujemo kalendar aktivnosti Društvenog doma Laurentius za mjesec siječanj 2021. Donosimo vam kalendar aktivnosti Društvenog doma Laurentius za mjesec siječanj 2021. godine. U siječnju se nastavljaju radovi na pripremi djelatnosti Društvenog doma, a nastavljaju se i radovi na adaptaciji prostora u Općini Lovreć. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge "Kolajna ljubavi".