Dec 10,2019

Obilježavanje Međunarodnog dana volontera

Dec 10,2019

Obilježavanje Međunarodnog dana volontera

Naši volonteri su svoj - Međunarodni dan volontera proslavili u najljepšem društvu - s djecom u Kućama s djecom bez roditeljske skrbi u Vugrovcu, Brezovici i Tuškancu. Izradili smo plakate o volonterima i aktivizmu. HVALA svim našim volonterima na darovima za volontiranje! Bez vaše pomoći Kolajna ne bi bila ni upola od onoga što je danas!