Dec 18,2019

Obrazovanje za "Europu za građane"

Dec 18,2019

Obrazovanje za "Europu za građane"

Naša Elvira sudjelovala je u programu Obrazovanja za EU "Europa za građane".